bergstijgers brugge

Wandelen

Wandelzondagen

De Brugse Natuurvrienden & Bergstijgers organiseren elke tweede zondag van de maand een wandeldag.  Soms kunnen we hiervan afwijken. We kiezen dan voor de eerste of derde zondag. In de maanden juli en augustus is er geen wandeling omdat teveel mensen op vakantie zijn. Het is de bedoeling om een zekere conditie op te bouwen zonder specifieke looptraining. 

We spreken voor de wandeling telkens af op een parking die maximaal 1 uur rijden van Brugge ligt. De startplaats beschrijven we bondig in onze Nieuwsbrief. We verzamelen om 9.45u om dan stipt om 10u te kunnen vertrekken. 

We willen niet één vaste wandelverantwoordelijke belasten met het uitstippelen van wandelroutes en daarom doen we een beroep op onze leden om af en toe een wandeling te organiseren. Daarvoor kunnen ze contact opnemen met de redactie van de Nieuwsbrief via e-mail debacker.erik@telenet.be  We vragen de organisatoren om voor hun wandeling zoveel mogelijk onverharde wegen op te zoeken, een parcours tussen 20 en 25 km uit te stippelen, zodat we rond 16u kunnen afsluiten. We raden aan om zoveel mogelijk een picknickplaats in een cafeetje te zoeken. In de winter is dat echt wel nodig om op een comfortabele manier onze boterhammetjes soldaat te kunnen maken! Als we in een cafeetje kunnen eten is het ook de gewoonte dat de club de eerste consumptie trakteert.

Goede voorbeelden voor wandelingen vind je in de Dagstappergidsen voor Oost-en West Vlaanderen uitgegeven door Grote Routepaden. 
Iedereen is welkom op deze wandelingen en de “gidsen” zullen er op letten dat het tempo niet te hoog ligt zodat iedereen mee kan. De wandelingen zijn meestal niet geschikt voor kinderwagens omdat het onverharde terrein dikwijls zeer modderig is. Daarom is het ook aan te raden om goed schoeisel aan te doen.