logo bergstijgers

Rocher de Goyet

De rotsen zijn enkel toegankelijk mits schriftelijke toestemming.
Te verkrijgen via info@bergstijgers.org 

 

  

 

Het klimmassief van Goyet is in beheer van Natuurvrienden Bergstijgers. Het is énkel toegankelijk mits reservatie én het volgen van onderstaande richtlijnen.
Reserveren kan via info@bergstijgers.org

Richtlijnen en afspraken.

Klimmen is gevaarlijk en elke klimmer is zelf verantwoordelijk voor het risico dat hij neemt bij het klimmen.Om het risico te beperken mag er op het massief van Goyet alleen geklommen worden volgens de geldende klimstandaarden. Neem de volgende veiligheidsregels in acht.

Elke klimmer én zekeraar draagt altijd een helm, ook de ‘toeschouwers’ die beneden aan de rotsen staan.

Gebruik een gehomologeerde uitrusting! Bouw een standplaats op minstens twee vaste punten. Het massief is niét uitgerust voor het beoefenen van klimmen ‘en moulinette’. Er zijn daarvoor géén omloophaken, noch kettingen aangebracht.

Daal af in rappel. Bestaande behaking dient aangevuld te worden met bandlussen en mobiele zekeringspunten. 

Rotsen zijn op een natuurlijke manier ontstaan en brokkelen ook voortdurend af door erosie.
Dit betekent niet alleen dat er in Goyet gevaar voor steenslag is, maar ook dat beveiligingen in de rots (zowel deze die er nu zijn (klop-, boor- en kleefhaken), als de mobiele zekeringen die de klimmer zelf aanbrengt) géén 100% beveiliging garanderen: ze kunnen ten allen tijd loskomen.

Iedere gebruiker van het massief dient te be-seffen dat dit een gevaar inhoudt en besluit op eigen verantwoordelijkheid dit risico aan te gaan. De beheerders van het massief kunnen hiervoor alleen maar waarschuwen, maar kunnen niet aansprakelijk gesteld worden bij een eventueel ongeval. U bent dus zelf verantwoordelijk voor uw veiligheid: neem daarom de nodige voorzichtigheid in acht en klimmers, let op de goede staat en het juiste gebruik van uw klimuitrusting. 

Elke klimmer moet ook een bergsportverzekering hebben!

In het kader van een strikte beheers-overeenkomst wordt dit massief niét verder geëquipeerd. 
De behaking wordt in stand gehouden in de staat waarin die zich nu bevindt. Deze behaking is schaars (sommigen zouden zeggen ‘alpine’): Er wordt verwacht dat de klimmer, indien nodig, zelf extra mobiele beveiligingen aanbrengt.
Ook het inrichten van een standplaats op het massief van Goyet vergt deskundigheid om zélf een relais te installeren. Je moet daarbij gebruik maken van de beperkte aanwezige vaste uitrusting (enkele haken en kabels) én de natuurlijke omgeving (rotsen en bomen). 

De meeste routes hebben een uitgesproken alpien karakter.

 

Respecteer natuur & omgeving

De klimrotsen liggen op privaat grondgebied en maakt deel uit van het Natura 2000-netwerk. Natura 2000 beoogt het beschermen van bedreigde dier- en plantensoorten, leefgebieden en de instandhouding van de biodiversiteit in Europa. Er gelden daarom strikte regels met betrekking tot toegang en gebruik. Het linkerdeel van de rotsen naast de rotsboog (schuine plaat, gedeeltelijk terug begroeid) màg niet betreden worden. Er groeien kwetsbare beschermde planten en bloemen. Blijf weg van de kleinere rotsen, 20 meter links van het massief. Dit is gebied onder strikte bescherming volgens Natura 2000. 

 

  • De rotsen zijn alleen toegankelijk via de trappen. In geen geval mogen de bossen en velden onder, rond noch boven het massief betreden worden. Verlaat de paden niet en blijf op de klimroutes.
  • Verstoor de stilte niet, ga picknicken aan de bankjes op de parking.
  • Bloemen en planten plukken op of rond de rotsen is niet toegestaan. 
  • Parkeer uw wagen enkel op de daartoe aangewezen parking aan de ingang van de grotten van Goyet. 
  • Het gebruik van magnesium en andere substanties is verboden. Ze tasten de kalksteen aan en maken het glad. 
  • Maak geen vuur. Picknick en roken zijn verboden: Ga naar de picknicktafels aan de ingang van de grotten. 
  • Gebruik de toiletten van de horecazaak aan de ingang van de grotten.
  • De grotten worden commercieel uitgebaat en tijdens het weekend druk bezocht: Respecteer deze bezoekers en let vooral op dat je geen steenslag veroorzaakt.
  • De uitgang van de grotten ligt aan de poort van de derde grot, net onder route ‘La Jacky’: Stop met klimmen en maak contact als mensen uit de grot komen. 
  • Laat geen sporen achter, geen afval, niets behalve je voetstappen. 

 

Ligging

Rue de Strouvia 2
50°26’37.9”N 5°00’50.4”E
UTM: 31U 642969E 5590216N 

Als je via de E411 vanuit Brussel richting Luxemburg rijdt, neem dan afrit 16 naar Wierde. Volg gedurende vier kilometer Rue de Jausse (N941) doorheen Wierde tot aan een T-splitsing. Sla linksaf en volg de Chaussee de Gramptinne (N942). Na enkele honderden meters rijd je over een brug. Vanaf hier kan je de rotsen al zien. Parkeer bij voorkeur aan de eerstvolgende straat rechtsaf tegenover de ingang van de grotten. Om de rotsen te bereiken volg een 50-tal meter de weg (N942). Aan de rechterkant is een korte trap die naar de rotsen leidt. 

 

De grotten van Goyet

De karstgrotten zijn minstens 300 miljoen jaar geleden ontstaan - uitgeslepen in de kalkformaties langs de rechteroever van de Samson. De ondergrondse galerijen zijn in te delen in drie zones: - de Terrasse classique, - de Abri supérieur,- de Trou du Moulin. 
Tijdens verschillende opgravingenwerd een schat aan prehistorischmateriaal aangetroffen:
Beenderen van mensen en prehistorische zoogdieren: holenberen, wilde paarden, poolvossen, rendieren, muskusossen, mammoeten, lynxen, enz.
Men vond er ook vuistbijlenen beendernaalden, een harpoen, twee halssnoeren, een stenen plaat waarop een steenbok is gegraveerd, een versierde rendierhoorn met vismotieven, fluiten uit geperforeerde beenderen en een mes uit een menselijke rib. Zo’n 40.500 en 45.500 jaar geleden (in het midden-paleolithicum) leefden er neanderthalers in de ‘Troisième Caverne’. Met 99 beenderen van minstens vijf individuen, levert Goyet de grootste collectie neanderthalers van Noord-Europa. 

Tientallen beenderen vertonen snijsporen, inkepingen en ronde inslagen, wat wijst op kannibalisme. De lijken zijn gevild en gefileerd als dieren en de botten zijn gekraakt om het merg eruit te zuigen. Sommige beenderen werden nadien gebruikt om silexgereedschap mee te slijpen.
Op basis van het DNA van vijf Goyet-fossielen is geconcludeerd dat de eerste moderne Europeanen zijn binnengekomen vanuit Afrika.
Goyet is de enige vindplaats met fossielen van bevolkingsgroepen die behoren tot de vroegste tak van de Europese ijstijdbevolking.
In een latere periode verbleven er Homo sapiens (vanaf 35.000). 
In 1860 werd een skelet gevonden van een paleolithische hond. Dit skelet is tot nu toe het oudste gedomesticeerde dier dat ooit werd gevonden.

Voor een bezoek aan de grotten: http://www.gesves.be/tourisme/grottes-de-goyet/ 

 

Grotere kaart weergeven


info & reservatie: info@bergstijgers.org