bergstijgers kempen

Bergstijgers Kempen VZW missie: wie zijn wij?

De Natuurvrienden Bergstijgers bestaan in België bijna 50 jaar.
Bergstijgers Kempen VZW, de vroegere bergstijgerafdeling Herentals, is in 1981 opgericht door enkele Herentalse klimmers. We steven momenteel af op 500 leden.

ONZE MISSIE

De Bergstijgers Kempen vzw doet aan buitensport (muur-, rots- en bergbeklimmen, fietsen, wandelen, speleo, kanovaren, … ) op een veilige en ecologische manier. Dit gebeurt steeds in een sociaal en kameraadschappelijk kader.

Aan de hand van trainingen, workshops, bijscholingen en cursussen leren we onze leden om deze buitensporten veilig en zelfstandig te beoefenen. Daarbij hechten we als sportclub heel veel belang aan het up to date houden van de nodige technieken en vaardigheden.

Bij de Bergstijgers Kempen kan iedereen op eigen niveau buitensport beleven op een recreatieve manier.

 

HET CLUBLEVEN

De basis van het alpinisme is het bergwandelen, daarom organiseren we 's winters en 's zomers wandelingen in binnen en buitenland. We zijn geen kilometervreters maar houden van stevige tochten door mooie natuurgebieden en nemen de tijd om te genieten.

Het clubleven bestaat verder grotendeels uit wandel- en familieweekends, trektochten, trainingen, winter- en zomerbivaks, speleo en klimstages, zomerkampen, info- en dia-avonden. Veel van onze tochten, weekends en kampen zijn opgevat als activiteit voor gans het gezin, de clubleden vinden elkaar in ons lokaal aan de klimmuur in De Mixx en maken afspraken voor het zwaardere werk.

Een hele reeks binnen en buitenlandse tochten en beklimmingen worden door onze leden zelf georganiseerd. U ziet het: er is heel wat te doen. Gemiddeld komen wij tot meer dan drie activiteiten per week. Laat je hierdoor niet afschrikken, niemand vraagt je om aan alles mee te doen.

 

EEN EXCLUSIEF DIENSTENPAKKET

Leden van de Natuurvrienden Bergstijgers kunnen bovendien rekenen op o.a. een voordelige bergsportverzekering, een unieke bibliotheek met informatie over gebergten uit gans de wereld, volledige materiaalsets voor beginners, een eigen oefenlokaal met klimmuur en noem maar op ...

 

ONZE PLAATS BINNEN DE NATUURVRIENDEN

Buiten enkele mensen op het bureau van de Natuurvrienden Nationaal steunt onze werking op onbetaalde medewerkers, die elk op hun manier een steentje bijdragen om van onze club te maken wat ze nu is. Zodoende is en blijft meedoen betaalbaar voor iedereen. Wij zijn geen commerciële buitensportorganisatie, maar een hechte groep vrienden.

Als autonome plaatselijke club maken wij deel uit van de Bergstijgers Nationaal en FROS multisport Vlaanderen. Deze samenwerking verhoogt aanzienlijk onze mogelijkheden op gebied van cursussen enz. De Bergstijgers Nationaal zijn dan weer op hun beurt een werkgroep van ATB de Natuurvrienden Vlaanderen, welke dan weer aangesloten is bij de Internationale Natuurvrienden.

De ATB of Arbeiders Toeristenbond De Natuurvrienden ontstond in 1895 te Wenen (Oostenrijk). Deze socio-culturele vereniging had toen als doel de arbeiders uit hun troosteloze bestaan en de sleur van elke dag te halen, ze uit hun kleine woningen en de rook van de fabrieken en de cafés te plukken en naar de mooie natuur te brengen. De beweging groeide uit over gans Europa. In België zijn de Natuurvrienden in 1927 gestart. Een echte doorbraak kwam er in 1936 met de eerste week betaald verlof voor arbeiders. Omdat toen hotels (en berghutten) te duur waren voor het gewone volk hebben de Natuurvrienden voor eigen goedkope onderkomens gezorgd. Meer dan 800 huizen staan ten diensten van de leden. Onze huizen kunnen variëren van een eenvoudige berghut tot een echt hotel. Men kan er zelf zijn potje koken of genieten van een goede maaltijd. De laatste jaren zijn er flink wat inspanningen geleverd om deze onderkomens aan te passen aan de moderne tijd. Het eerste Belgische natuurvriendenhuis werd geopend in 1934 te Essen.

 

EEN CURSUS VOOR ELK WAT WILS...

Avontuur staat voor ons niet gelijk aan roekeloosheid. We zijn ons ten volle bewust van de risico's die de bergwereld inhoudt. Onvoorbereid de bergen intrekken kan gevaarlijk zijn. Goed geïnformeerd en lichamelijk in orde kan je pas ten volle van een bergvakantie genieten. De ruggegraat van onze werking is een cursusreeks waarin je systematisch wordt opgeleid. In 2002 werd onze cursussenreeks enigszins wat hervormd. Een toelichting:

 • De basiscursus is de cursus 'oriëntatie'.
 • Een andere beginnerscursus is de cursus 'rotsklimmen'.
 • Na 'oriëntatie' kan men deelnemen aan 'hooggebergtetrekker'.
 • Bij elke cursus kan een proef afgelegd worden. Wie slaagt krijgt een brevet en kan doorstromen naar een gevorderdencursus.
 • 'hoogtoer' of 'klettersteig' na 'hooggebergtetrekker' en 'oriëntatie'
 • 'alpinist' na 'hooggebergtetrekker', 'oriëntatie' en 'rotsklimmen'.

Voorwaarde is het brevet en niet meer de gewone deelname aan voorgaande cursussen.

Oriëntatie - Kaartlezen

Leer je zelf je weg zoeken in ongebaand terrein. Verloren lopen in ons klein dichtbevolkt landje is hoogstens een beetje onaangenaam, want ver kan je hier niet verdwalen. Zelfstandige wandelaars, trekkers, buitensporters en jeugdleiders, moeten zeker kunnen oriënteren. Zelf je weg vinden, je eigen tochten kunnen plannen, werken met kaart en kompas, dat vraagt oefening en ervaring.

Programma:

 • De kaart: legende, schaal, reliëf, coördinaten.
 • Het kompas: marsrichting, declinatie - inclinatie, plaatsbepaling.
 • Tochtvoorbereiding: marsplan, hindernisomschrijding, tijdsberekening, vele praktische tips.

Wanneer:

 • Bestaat uit vier theorieavonden op vrijdagen in de herfst,
 • een praktijkdag te Herentals
 • het praktijkweekend te Logbiermé.

 

Cursus rotsklimmen

Rotsklimmen is een prachtige sport en staat tegenwoordig steeds meer in de belangstelling. Velen beginnen eraan of zetten de stap van de klimmuur naar de echte rotsen. Goed voor de sport, zal je zeggen maar in de praktijk aan de rotsen stellen wij vast dat sommige mensen wel heel goed kunnen klimmen maar toch dikwijls heel gevaarlijk bezig zijn omdat zij onvoldoende de touwtechnieken voor het rotsklimmen beheersen. De gevaren aan de rotsen zijn immers groter dan aan de klimmuur. De spelregels voor het rotsklimmen zijn bijgevolg ook anders dan voor het indoorklimmen. Deze cursus is dan ook bedoeld voor diegenen die met het rotsklimmen willen beginnen of de stap van de muur naar de rotsen willen zetten. Cursisten die de cursus alpinist willen volgen moeten een brevet rotsklimmen kunnen voorleggen.

Programma:

 • Veiligheid,
 • materiaal,
 • touwtechnieken,
 • aanbinden,
 • zekeringsmethoden,
 • hulp aan naklimmer,
 • praktijk aan de Belgische rotsen.

 

Wanneer:

 • In het voorjaar met aanvang op een vrijdagavond in februari te Herselt in ons clublokaal.
 • Aansluitend drie klimweekends in de Ardennen.

 

Hooggebergtetrekker

Elk jaar raken in de Alpen tijdens tochten, ondanks perfect materiaal en kledij, duizend mensen in moeilijkheden of erger ...
Met deze cursus willen we onze bergwandelaars en bergtrekkers een voldoende basis geven om veilig de bergen in te trekken. Het is de bedoeling je de nodige informatie te verschaffen en je voor te bereiden zodat je je veilig en zelfstandig in de bergen kan voortbewegen, zonder gids en zonder domweg gemarkeerde wandelingen te moeten volgen.

Programma:

 • Basistechnieken.
 • De Berghut.
 • EHBO.
 • Kledij.
 • Oriëntatie.
 • Tips voor de praktijk.
 • Training.

Wanneer:

De cursus gaat om de twee jaar door (even jaren), telkens in het voorjaar. Hij sluit aan op de cursus oriëntatie en wordt in samenwerking met de Bergstijgers Nationaal ingericht.

Hij bestaat uit een aantal dagen theorie te Essen NV huis "De Berk" en een praktijkweekend in de Ardennen met overnachting te Godinne NV huis.

Voorwaarden:

Alle deelnemers moeten het brevet oriëntatie voorleggen.

Stage hooggebergtetrekker

Als je dat wenst, kan je ook nog de stage volgen onder leiding van ervaren bergtrekkers. (Op het programma staat een voorbereidingsweekend en een 10-daagse huttentocht in Oostenrijk in de buurt van de Rudolfshut einde juli)

Wie volgend jaar de cursus "Alpinist" wil volgen, moet het brevet "hooggebergtetrekker" en "rotsklimmen" behalen en een palmares in de bergen voorleggen. Voor de cursus "hoogtoeren" en "klettersteig" volstaat het brevet "hooggebergtetrekker" + palmares. De stage "hooggebergtetrekker" geldt in beide gevallen als palmares.

Hoogtour (gevorderdencursus)

Deze cursus richt zicht tot de mensen die het maken van berg- en huttentochten onder de knie hebben en die het toch nog wat hogerop willen gaan zoeken. Het is niet de bedoeling de hoogste en de moeilijkste beklimmingen in de Alpen aan te pakken. Het oversteken van gletsjers en hogere passen behoort wel tot het programma. Programma:

De Alpen. Bivak. EHBO. Gletsjertechnieken. Kledij en materiaal. Het weer. Landschap en terreinkennis. Oriëntatie. Reddingstechnieken. Voorbereiding van een tocht.
Wanneer:

Aanvang, voorjaar 2009, gedetailleerde informatie nog niet voorhanden.

De cursus omvat:

Een aantal theoriesessies, een praktijkweekend en een stage in de Alpen.

Voorwaarden:

Alle deelnemers moeten het brevet oriëntatie en hooggebergtetrekker voorleggen.

Klettersteig (gevorderdencursus)

Deze cursus richt zicht tot de mensen die het maken van berg- en huttentochten onder de knie hebben en die rotsbergen en wanden willen beklimmen zonder daadwerkelijk zich te specialiseren in de rotsklimtechnieken. Rotsklimmers verwijzen we door naar onze specifieke cursus. Het is de bedoeling de bergtrekker te specialiseren in het maken van klettersteigtochten, tochten langs rotswanden welke doormiddel van hulpmiddelen (kabels, ladders, staven, ...) toegankelijker zijn gemaakt. We denken dan voornamelijk aan de Dolomieten en noordelijke kalkalpen.

De Alpen. Bivak. EHBO. Kledij en materiaal. Het weer. Landschap en terreinkennis. Oriëntatie. Reddingstechnieken. Voorbereiding van een tocht.

Wanneer:

Tweejaarlijks.

De cursus omvat:
Een aantal theoriesessies, een praktijkweekend en een stage in de Alpen.

Voorwaarden:

Alle deelnemers moeten het brevet oriëntatie en hooggebergtetrekker voorleggen.

Alpinist (gevorderdencursus)

Het koninginnenstuk van alle cursussen is uiteraard de cursus Alpinist. Deze vindt om de twee jaar plaats (oneven jaren). Het is de voorbereiding om zelfstandig en veilig tochten en beklimmingen te maken in het hooggebergte. Als afsluiter is er een stage Alpinist de Zwitserse Alpen.
Programma:

De Alpen. Bivak. EHBO. Gletsjertechnieken. Kledij en materiaal. Het weer. Landschap en terreinkennis. Oriëntatie. Rotsklimmen. Reddingstechnieken. Voorbereiding van een tocht.

Wanneer:

Gedetailleerde informatie nog niet voorhanden.

De cursus omvat:
Theorieweekend te Essen. Drietal praktijkweekends in de Ardennen. Tiendaagse stage in de Alpen.

Voorwaarden:

Alle deelnemers moeten het brevet oriëntatie, hooggebergtetrekker en rotsklimmen voorleggen.

Een zeer goede fysieke conditie is vereist.