logo bergstijgers

Standpunt Natuurvrienden ivm gebruik rotsen

Afdeling: 

De Natuurvrienden hanteren al sinds hun ontstaan het “Berg Vrij” principe, wat betekent:

  • de natuur niet als privé bezit maar als ontspannings-en ervaringsruimte voor de mensen te beschouwen en te beschermen tegen uitbuiting en commerciële doeleinden.
  • Het is de opdracht van de Natuurvrienden om mee te werken aan de opbouw van een levenswaardige, sociale en ecologisch toekomstgerichte wereld.

Daarom nemen de Natuurvrienden-Bergstijgers (vzw) ivm het gebruik van de rotsen in België volgend standpunt in:

  • Iedereen die lid is van een bergsportvereniging betaalt in zijn lidgeld de nodige bijdragen om rotsen, hutten etc  te onderhouden. Tussen de verschillende clubs en federaties zou in deze het solidariteitsprincipe moeten gelden.
  • Wij zijn eventueel wel voor een bijdrage van ieder lid (eigenaars/beheerders van rotsen) in een gemeenschappelijk beheerd rotsenfonds, dit naar analogie met de bijdragen die hutten-en huizenuitbaters storten in hutten-en huizenfondsen (vb internationaal huttenfonds, internationaal natuurvriendenhuizen-netwerk, internationale jeugdherbergen). Hier kunnen dan criteria en afrekeningen worden afgesproken, maar wel in overleg met alle betrokkenen die toetreden tot het systeem. Wij weten dat er tot nu toe nog zo geen rotsenfonds bestaat, maar, zoals we vroeger reeds lieten weten zijn wij vragende partij om hieraan mee te werken en partner te worden.
  • Wij stappen voor 2011 in het systeem van betaling voor groepsgebruik van de rotsen omdat KBF ons hierin geen keuze laat. Wij wensen dit systeem te evalueren op het einde van dit jaar.
  • Omdat wij principieel voorstander zijn van het gelijkberechtigings-en solidariteitsprincipe zullen individuele klimmers, die lid zijn van een erkende bergsportvereniging, op de door ons beheerde rotsen van Goyet geen enkele bijdrage aan ons moeten betalen

16/03/2011.
Raad van Bestuur natuurvrienden-bergstijgers vzw.
Anita Sohie
Voorzitter.

Soort artikel: 
15/07/2023 tot 30/07/2023
Zomerkamp 2023: Lechtaleralpen regio Imst (NATIONAAL )

ACTIVITEITEN

CURSUSSEN

18/03/2023 - 09:30 tot 16/09/2023 - 16:30
18/03/2023 - 10:00 tot 29/05/2023 - 17:01
25/03/2023 - 08:30 tot 25/06/2023 - 17:00